HVB Sydost

Om vår verksamhet

VÄLKOMMEN TILL HVB SYDOST

HVB Sydost är ett Hvb-hem som ligger i Torsås kommun, mitt emellan Kalmar och Karlskrona i kustpärlan Bergkvara. Vi sätter ungdomen och hans nätverk i fokus. Vi tror på förändring och detta visar vi med stort engagemang, glädje och hjärta. 

Verksamheten arbetar med tydlig struktur som skapar förutsägbarhet och trygghet för de ungdomar som är placerade. Vi anpassar förändringsarbetet utifrån ungdomens förutsättningar och använder den metod/metoder som passar deras behov bäst. Dagarna följer en fast struktur men med utrymme för individuell anpassning. Verksamhetens mål är att skapa en helhetssituation i balans där delarna i livet så som skola/praktik, fritid och sociala relationer ingår.

All personal arbetar utifrån lågaffektivt bemötande, lösningsfokuserade samtal för reflektion och framtidsplanering samt ADL för praktiska färdigheter.

Målgrupp

Målgruppen är pojkar 15 till och med 20 år med psykosocial problematik, beteendeproblematik, normbrytande/destruktiva beteenden, missbruk, relationsproblematik och social isolering.