HVB Sydost

Om vår verksamhet

VÄLKOMMEN TILL HVB SYDOST

HVB Sydost är ett ungdomshem som ligger i Torsås kommun, mitt emellan Kalmar och Karlskrona i kustpärlan Bergkvara. Vi är en relativt nystartad verksamhet och har funnits sedan ca ett år tillbaka. HVB Sydost är ett boende med tillstånd för 11 ungdomar, men vi utgår från att vi maximalt har 8 boende i huset åt gången. Vi försöker ha en så hemliknande miljö som möjligt med tydliga och hållbara ramar. Vi vill ha en öppen och förtroendefull boende- och förändringsmiljö, som kännetecknas av ett långsiktigt tänk. Förändring kan ta tid, vilket ibland kräver uthållighet och tålamod. Ungdomarna ska själva känna att här har de goda förutsättningar att må bra och det är viktigt att de själva vill stanna över tid. Ungdomarna, som är pojkar mellan 15 och 20 år, är placerade enligt SoL och LVU.

Vi jobbar med en tydlig struktur med fasta tider och förutsägbara rutiner. Vi lägger stor vikt vid välarbetade och individuellt utformade genomförandeplaner, som vi alltid gör tillsammans med ungdomen, föräldrar och placerande kommun. För ungdomen ska genomförandeplanen vara ett viktigt och levande dokument, ett dokument som ska vara den röda tråden i behandlingen.

Vi vill ha en tät och löpande dialog med placerande kommun och med ungdomens eget nätverk. Kommunikation är mycket viktigt och vi jobbar därför alltid med skriftliga månadsrapporter och täta avstämningsmöten. Allt för att ungdomen i slutänden ska få den bästa behandlingen.

Verksamheten arbetar med tydlig struktur som skapar förutsägbarhet och trygghet för de ungdomar som är placerade. Vi anpassar förändringsarbetet utifrån ungdomens förutsättningar och använder den metod/metoder som passar deras behov bäst. Dagarna följer en fast struktur men med utrymme för individuell anpassning. Verksamhetens mål är att skapa en helhetssituation i balans där delarna i livet så som skola/praktik, fritid och sociala relationer ingår.

All personal arbetar utifrån lågaffektivt bemötande, MI-strukturerade samtal för reflektion och framtidsplanering samt ADL för praktiska färdigheter.

Målgrupp

Målgruppen är pojkar 15 till och med 20 år med psykosocial problematik, beteendeproblematik, normbrytande/destruktiva beteenden, missbruk, relationsproblematik och social isolering.