Kompetens

Det absolut viktigaste kugghjulet. Verksamheten har ett tydligt kvalitetstänk, vi vill vara det självklara valet för våra arbetsgivare och då krävs det personal med stort hjärta, engagemang och professionalitet.

Värdegrunden genomsyrar allt vi gör och kompetensutveckling är en självklarhet. Vi strävar efter att vara en jämställd personal med olika livserfarenheter och utbildning. Kompetens, ansvar, professionalitet och bemötande är viktiga ledord för vår arbetsgrupp.

Detta för att skapa en kontinuitet vilket vi anser vara en viktig framgångsfaktor i förändringsarbetet.

Kompetenser i verksamheten: 

Socionomer, socialpedagog, integrationspedagog, behandlingspedagoger, undersköterska med inriktning mot psykiatri, grundlärare Sv, En, Ma. BBIC, Lösningsfokuserat arbetssätt, Mi, krishantering, repulse, sexualkunskap, ADDIS-Ung, ICDP certifiering, lågaffektivt bemötande, drogkunskap, Studio 3, brottsofferjouren, anhörigutbildning självskadebeteende, självförsvar. Erfarenhet kring ADHD, autism och trotssydrom. 

Vid behov av psykiatriska utredningar eller kognitiv terapi m.m. samverkar Hvb Sydost med Vita Villan i Kalmar.