Skola/sysselsättning

För de ungdomar som har skolplikt samverkar vi med kommunen i att upprätta en fungerande skolgång för den unge. Syftet är att den unge ska få adekvat undervisning till att nå målen enligt aktuell läroplan.

Vid behov så individanpassas stöd i skolgången med utgångspunkt i den unges individuella behov. Detta sker då i samarbete med ansvarig rektor på den skola där den unge är aktuell.

I samverkan med kommunen och lokala utbildningsenheter och företag tillgodoser vi ungdomens utbildnings- och sysselsättningsbehov.  För att tillgodose detta har vi ett nära samarbete med olika aktörer som erbjuder studier och utbildning i syfte till att underlätta för den inskrivne att studera. Vi samverkar med kommunen och andra till att möjliggöra gymnasieundervisning via kommunal vuxenutbildning, folkhögskola eller ge stöd för att hitta en praktikplats/arbete eller annan sysselsättning. Ungdomen kommer att få stöd och hjälp via sin kontaktperson till att genomföra studier under placeringstiden. Personal kommer att finnas till hands för att kunna hjälpa till och ge stöd i undervisning och ev. Läxläsning. Vi har en studievägledare som kan hjälpa till med frågor rörande skola och utbildningar.

I verksamheten finns även en vaktmästare (tidigare bygglärare) som gärna tar med ungdomarna på alternativa jobb då den "vanliga" skolan inte är ett alternativ för stunden. Vi kommer framöver samverka med en gård i närheten där möjlighet till praktik kommer att erbjudas. Där finns det djurskötsel, maskiner och andra sysslor att förgylla tillvaron med.

Hos oss är den aktiva fritiden ett viktigt inslag. Ungdomarna ska alltid kunna uttrycka vilka intressen de har och kunna påverka att de får genomföra dessa, detta är något som tas upp specifikt vid husmöten där man planerar för veckans aktiviteter. Aktiviteter kan vara fiske, naturupplevelser, matlagning, gym, fotboll, boxning, skidåkning, motorsport etc.

Verksamheten kommer att använda sig av möjligheten till att skapa en meningsfull sysselsättning som en aktiv del i förändringsarbetet.