Verksamhetsbeskrivning

Lösningsfokuserat förhållningssätt. Att arbeta lösningsfokuserat innebär att konstruktivt lägga fokus och energi på lösningar och på hur vi önskar att det ska vara i stället för problem. Lösningsfokuserat arbetssätt är ett enkelt och effektivt sätt att frigöra energi, möjligheter och kompetens hos våra ungdomar. Vi tror helt enkelt på att det är effektivare i förändringsarbete att få ungdomarna att istället för att fokusera på problem som kan finnas i deras liv hjälpa dem att fokusera på styrkor som kan vara till hjälp för att lösa problemen.

Motivation. Motivation handlar om förtroende, feedback, förstärkning och förändring och tillsammans utgör de ett fundament i den process som vi tänker löper genom varje behandling. Vi bör som personal och behandlare vara uppmärksamma på dessa fyra faktorer genom hela behandlingen. Motivation är inte något som är knutet till inledningen, utan något som man aktivt måste arbeta med under hela perioden. Vi måste jobba för att bibehålla kvaliteten på alla fyra faktorer genom hela behandlingsprocessen, annars kommer vi kanske någonstans under resans gång förlora behandlingsrelationen med ungdomen.

Målsättning. Målet för våra insatser är att förbättra ungdomens funktionsnivå, hans självständighet och hans livskvalitet. Det gör vi genom att bygga på ungdomens egna styrkor och kompensera för svårigheter med hjälp av inlärning, träning och stöd. Vår ambition är att skapa trygghet genom en god struktur, tydlighet och förutsägbarhet.

Miljöterapi. Vi har en miljöterapeutisk ram när ungdomen ska utveckla strategier för att komma i kontakt med sina känslor och hantera dessa, etablera konstruktiva relationer, stärka sin identitet genom att bygga självförtroende och självkänsla. Miljöterapi måste vara enhetlig, d v s ungdomarna ska kunna uppfatta mönster i personalens handlande; de skall någorlunda kunna förutse hur personalen hanterar olika typer av situationer. På så vis blir tillvaron förutsägbar.

Kommunikation och ledarskap. Kommunikation är vårt främsta arbetsredskap. Genom kommunikation kan vi påverka ungdomarnas värderingar, beteenden, föreställningar, idéer och självbild osv. 

Detta gör vi genom:

  • Social interaktion – Vi vill ha en social sammanhållning i gruppen för att det skapar engagemang för att uppnå mål och därigenom skapa en identitet. 
  • Normativ kontroll – att kommunicera och stärka gemensamma värderingar och föreställningar och stärka identiteten genom att utveckla och påverka kulturen i gruppen. 
  • Jagstyrning – att arbeta aktivt med att stödja och utveckla en självbild och identitet. Det görs genom proaktiva aktiviteter som stödjer utvecklingen av en stark självbild. Identitetsfrågor är viktiga frågor, och vi som behandlare behöver definiera vilka värden som ger vilka uttryck och effekter. 
  • Stimulera till kunskap och insikt kring sina val och att arbeta och förbättra användningen av kunskap. Vi hjälper till att bygga på redan existerande kunskaper men också att kombinera olika kompetenser inom individen. 
  • Stärka motivationsbas – att arbeta långsiktigt med att motivera, behålla, förnya och utveckla kunskap och insikt.