Verksamhetsbeskrivning

Hvb Sydost är ett Hvb-hem med tillstånd från Ivo (Institutionen för vård och omsorg) att kunna ta emot pojkar 15–20 år som placeras med stöd av Socialtjänstlagen. Ungdomarna kan av olika anledningar inte bo hos sina föräldrar och behöver komma till en trygg och säker miljö. 

Hvb Sydost vill undvika institutionell prägel, var och en ska bli sedd utifrån sina egna förutsättningar och behov. Detta gör vi genom att skapa trygghet, behandla den enskilde med respekt oavsett vilka behov eller förutsättningar som den unge har. Syftet är att så långt som möjligt efterlikna ett traditionellt familjeboende. Personalen verkar som vuxna förebilder och ger vägledning och fostran samt personaltätheten kommer vara hög.   

Stor vikt kommer att läggas vid skola och sysselsättning då det är stora framgångsfaktorer för denna grupp av pojkar.  

Syftet med boendet är att på sikt kunna flytta hem och fortsätta utvecklas till en självständig individ. 

På boendet finns tydlig struktur och det är nolltolerans mot hot, våld och missbruk. 

I samverkan med Vita villan i Kalmar kan vi tillgodose psykiatriska utredningar samt kbt inriktade insatser. Här arbetar specialistläkare och terapeuter som kan bistå med individuella planeringar runt ungdomen.